اخبار مفالات
روزه و فواید روزه گرفتن
  • 1398/2/19 پنجشنبه روزه و فواید روزه گرفتن
    هزاران سال است که از روزه برای نورانیت و تقدس استفاده می شود. با روزه، فرد متدین آگاهی خویش را بالا می برد. حتی مردم بی دین در قدیم برای رضایت خدایان،‌ یونانیان برای برآورده شدن حاجات و مذهبیون برای افزایش درک روزهای مقدس، روزه می گرفتند
تقویت اخلاق شهروندی: راهی برای گذر به مردم سالاری مشارکتی
  • 1398/2/5 پنجشنبه مقاله ای از ناصر فکوهی تقویت اخلاق شهروندی: راهی برای گذر به مردم سالاری مشارکتی
    امروزه در ادبیات سیاسی جهان بیش از هر چیز بحثِ گذار از مردم سالاری (دموکراسی) نمایندگی به مردم سالاری مشارکتی مطرح است. تاکید ما بر آن است که چگونه و با استفاده از کدام منابع می توان و باید از طریق تقویت اخلاق شهروندی و تفکر شهروندی به این هدف نایل آمد. در این چشم انداز شهر و شهروندی نقشی اساسی دارند و این مقاله تلاش می کند سازوکارهایی را که می توان برای این گذار از دولت و سیاست مبتنی بر مردم سالاری نمایندگی (تفویض اختیار به سیاستمداران حرفه ای) به مردم سالاری مشارکتی (مستقیم) در نظر گرفت بررسی نماید.
آئین نامه قانونمند کردن پرداخت های ردیف ماده 17 بررسی شد